“Vi erbjuder kundanpassade inredningskoncept och visningar för butikskedjor, banker, hotell, restauranger och andra offentliga platser”


“Vi erbjuder innovativa butikslösningar för butiksmiljöer”

Baldeka är en del

av Svenheim gruppen: Läs mer

 

 

Vår kompetens och kvalitet på arbete är bekräftad: Läs mer